Brannen startet ved jernbanen, rett ovenfor Stampestugusvingen. Alarmen gikk klokken like før klokken 13.00 fredag, og slukkearbeidet vil foregå utover lørdagen, og muligens søndagen. I følge politiet er det godt over 1000 mål skog som har brent, angivelig er det mellom 1-1500 mål.

Har du bilder fra brannen? Send til maria@vigga.no

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga