Politikerne i Lesja valgte å legge 4,1 millioner kroner på bordet for å sikre seg produksjonslokalene til Bjorli fjellmat.

Diskusjonen i Lesjas kommunestyre forrige torsdag var hard, men det endte tilslutt opp med å legge inn et bud på lokalene. Nå er det snart drift igjen.

- Vi nærmer oss produksjonsstart, vi forbereder oss nå på å starte opp igjen, sier Jan Arve Mork, daglig leder i Bjorli fjellmat.

Det er et nytt firma med samme navn som er i gang med oppstarten i sine gamle lokaler på Bjorli, denne gang som leietakere av Lesja kommune.

- Det gjenstår å skrive kontrakt med Lesja kommune, men vi venter inn varer denne uken her, forteller Mork.

De satser mot samme marked som tidligere, og med den samme produktgruppen.

- Vi skal begynne rolig, og la det utvikle seg. Når det gjelder ansatte så må vi ta det gradivs. Vi håper vi vil vokse rimelig raskt, men i begynnelsen vil det være en del midlertidig, forteller Mork.

Han har tro på at det skal gå bra denne gangen.

- Hovedårsaken er at vi har et helt annet kostnadsbilde. Vi hadde svært stor gjeld på produksjonsbygget, og det er mer håndterlig å være leietaker, sier Mork.

Han er tilfreds med avgjørelsen som Lesja kommune gjorde i forrige uke.

- Jeg er veldig glad for at Lesja kommune ville kjøpe bygget og leie det ut til oss. Vi håper å få det til, og være et positivt bidrag i lokalmiljøet, sier Mork.