Formannskapet i Lesja godkjente dette torsdag. Nå skal saken ut på høring.

Ingen boliger

Det er over 13 år siden dette boligområdet ble godkjent. Det er fortsatt ikke bygd boliger her. Noen av tomtene har opparbeidet veg, vann og kloakk. Det er delt fra sju tomter, en av dem er i privat eie. Siden det har gått mer enn tre år siden den ble fradelt uten at det har blitt gjort noe med tomten, har kommunen spurt om å få denne tomten tilbake.

Det er fortsatt to tomter ledige i det andre boligfeltet, så rådmannen mener kravet om tilgjengelige tomter i alle grender vil være oppfylt også etter en omregulering.

Kommunestyret bestilte en sak på områderegulering i sitt forrige møte. Bakgrunnen for omreguleringen er at salg at tomtene som hyttetomter eller hytteområde vil gi inntekter til kommunekassa og framtidige investeringer.

Sak med mange sider

- Jeg synes dette er en vanskelig sak med mange sider. Vi vil kunne komme i konkurranse med private aktører. Det andre er det framtidsrettede ved det, ved at vi da har bare to boligtomter igjen, sa Marita Lindbom (Ap)

Hun mente også at gratistomter ikke er det beste tiltaket for økt bosetting, og at det ville være bedre med en tilskuddsordning.

Arbeiderpartiet kom med et forslag om at det skal utredes om området kan være en kombinasjon av hyttetomter og boligtomter, sikrer tomtereserver og synliggjør det økonomiske potensialet alternativet. Det ble nedstemt.

- Det er lite framtidsrettet å bare renske ut alt av boligtomter for framtida, sa Liv Klara Enstad (Ap)

Liten interesse

- Vi har to tomter ledige i det andre boligfeltet, og med etterspørselen som er i dag så tror jeg det holder lenge. Jeg mener det er viktig å samle boligområdene, og ikke spre dem, sa Hanne Velure (H).

Hun mente det er bedre å utvikle området rundt eksisterende boligfelt, og at det vil være hensiktsmessig å selge området samlet til en utbygger.

Leder for forvaltning og utvikling, Rigmor Bøe, sa at det ikke er sett på muligheten for å utvide dagens boligfelt på Bjorli.

- Det kan bli sett på når vi nå skal arbeide med kommuneplanen. Det er også flere hus der som er ulovlig brukt som fritidsbolig, sa Bøe.

Sikrer investeringer

Ronald Kikut (Sp) mente det er riktig at det skal være enklere å omregulere tomter fra fritidsbolig til helårsbolig enn omvendt. Ingen interesse i 13 år gjorde at Kikut ville gå for rådmannens innstilling.

- Jeg har vært ute etter disse tomtene siden jeg begynte i kommunen, slik de ligger nå har de ingen verdi, sa rådmann Willy Sægrov.

Ordfører Mariann Skotte mente det er viktig å få inntekter av et salg, i stedet for at stillinger må kuttes.

- Jeg har ikke noe problem å gå for dette, det er lenge siden det var vist interesse. Dette er et interessant område for å kunne skape liv i Vetlegrenda, og det vil være attraktivt når det er friluftspark ved siden av, sa Skotte.

Velure la fram forslag om at det skal legges fram en plan som sikrer annen tilgang til boligtomter på Bjorli. Det ble vedtatt i tillegg til rådmannens innstilling.

Det er større interesse for hyttetomter enn boligtomter på Bjorli. Foto: Illustrasjonsfoto