Lesja kommune lyste ut næringskonsulent stillingen på anbud. Oppstarten er tenkt fra 1.februar. Det er tenkt tre kontordager i uka på Lesja, resten i kommersielt miljø utenfor kommunehuset.

- Det er Nordveggen AS som er innstilt, vi mangler å få på plass de siste detaljene før kontrakten kan underskrives, sier rådmann Willy Sægrov.

Han er glad for at dette ser ut til å ha kommet på plass, og at Nordveggen er villig til å ta dette oppdraget.

Positivt for flere

Daglig leder i Nordveggen AS, Solveig Brøste Sletta, bekrefter at de er interessert i dette.

- Vi ser at dette kan være positivt for begge kommuner. Vi er veldig interessert i denne jobben, og vi håper å få til ting, sier Sletta.

Nordveggen AS er et utviklingsselskap som gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bo- og arbeidsområde.

Det eies av Rauma Kommune, Rauma Næringslag og Romsdal Reiseliv og Handel.

Snu trenden

Lesja kommune vil kjøpe disse tjenestene, for å få på plass en konsulent som skal arbeide med å snu trenden med befolkningsnedgang i kommunen. Stillingen vil rapportere direkte til Rådmann.

Arbeidsoppgavene skal være å tilrettelegge for utvikling, spesielt næringsutvikling gjennom å bygge nettverk, være en samlende aktør og støtte ildsjeler som ønsker å få til noe.- Å være en tilrettelegger som spiller de andre aktørene gode. Konsulenten skal holde oversikt over hva som skjer og samtidig legge til rette for oppstart av ny-/utvide eksisterende virksomhet.

Det vil bli laget et eget budsjett som konsulenten i samråd med rådmannen, kan disponere til aktiviteter og hendelser som fremmer utvikling. Eksempel på fora og arenaer for mingling og faglig påfyll, næringslunsj, næringspub, kveldsarrangement etc med faglig innhold. Kort og godt vil en del av arbeidet være å skape ny «giv» i kommunen, skriver rådmannen i konkurransegrunnlaget.

Rammeavtalen har en varighet på ett år med opsjon på forlenging en eller flere ganger i inntil ytterligere 3 år, totalt maksimalt 4 år.