I april er 2,5 prosent av innbyggarane i Dovre ukrainske flyktningar