Slik kan kommunestyresalen bli: – Den er moden for oppgradering