Reinseanlegget på Bjorli - prosjekterer forbehandling med rist og sil