Det er oppfordring fra Bane NOR i forkant av årets påskesesong. Påsken utpeker seg nemlig som høysesong for ulovlig ferdsel på jernbanen, særlig på fjelloverganger og andre utfartssteder, ifølge en pressemelding fra Bane NOR.

– Ansatte i togselskapene og Bane NOR forteller om skispor over og langs skinnegangen. Vi har sett folk med pulk og små barn på ski som går rundt på jernbanen. Det er både farlig og ulovlig. Her må voksne være rollemodeller og samtidig sørge for barnas sikkerhet, sier Pål Buset, prosjektleder og ansvarlig for Bane NORs holdningsskapende arbeid.

Lokførerne melder inn hendelser

Blant eksemplene som lokførerne har meldt inn, er det to eksempler fra Dovrefjell. En lokfører melder om skiløper farlig nær passerende tog ved Kongsvold.

En fører melder også om to utenlandske skiløpere som forsøker å krysse sporet inne på Hjerkinn stasjon bak toget. Her var føreren observant og fikk stoppet dem før de får krysset over.

Så langt i skisesongen er det rapportert inn 28 tilfeller av ulovlig ferdsel bare på Bergensbanen over Hardangervidda.

– Vi får inn meldinger om skiløpere, folk med truger på beina, pulker og akebrett. De fleste meldingene kommer fra lokførere på Bergensbanen, sier Buset.

Til sammenlikning var det 43 registrerte hendelser under hele vinterhalvåret 2022/2023.

– Det mest skremmende er når skiløpere tar i bruk jernbanesporet som skiløype. Det kan være tungt å gå i dyp løssnø, men i sporet er det farlig. Toget kommer fort og stille, kan ikke svinge unna og bruker mer enn en kilometer på å stoppe, advarer Buset.

Her går skisporene rett over jernbanesporet Foto: Bane NOR

Det kan alltid gå et tog

Selv om du kjenner rutetabellen inn og ut, kan du aldri stole helt på at du vet når neste tog kommer.

– Godstog og arbeidstog står ikke i tabellen. På vinteren går det også egne arbeidsmaskiner som driver snørydding. Det er viktig å ha dette i mente, og å uansett ikke krysse andre steder enn der det er trygt og lovlig, sier Buset, som nå lanserer den tiende fjellvettregel:

– Tråkk aldri skispor i jernbanesporet. De sporene hører ikke sammen. Skal du krysse, er det kun trygt og lovlig der det finnes planovergang, eller vei over eller under jernbanen, forklarer prosjektlederen.