Lesja og Dovre får 1,9 millioner til bredbåndutbygging