Dovre ungdomsklubb seier nei til kommunale pengar: - Vi vil heller bli høyrt og sett