Lesja er bedre på å ta vare på naturen sin enn Dovre