Over en fjerdedel av sykeværet (26,2 %) i Innlandet er graderte sykemeldinger, hvor folk er delvis i jobb mens de er syke.

– Dette er bra, fordi det betyr at de beholder god kontakt med arbeidsplassen sin og jobber noe mens de er syke, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet i en pressemelding.

Det er flere kvinner enn menn som får gradert sykmelding. NAV samarbeider mye med bedrifter med høyt fravær for å forebygge og få ned sykefraværet, sier hun.

rsprosent - endringsprosent siste kvartal
20192020202120222023Endringsprosent
Dovre3,83,64,43,64,0+ 11,7
Lesja3,53,45,04,13,7- 10,1
Skjåk3,65,63,74,74,9- 3,5
Lom5,05,54,74,74,9+ 6,3
Vågå4,15,45,15,13,2- 36,6
Sel4,45,64,74,84,6- 3,3

Ansatte innen helse- og sosialtjenester har det høyeste fraværet av alle næringer med et legemeldt sykefravær på 7,1 prosent. Andre næringer med høyt sykefravær i Innlandet er transport og lagring og forretningsmessig tjenesteyting. Overnattings- og serveringsvirksomheter, bygg- og anlegg og undervisningssektoren er de næringene som har hatt høyest økning i sykefraværet fra i fjor.

Nordre Land og Nord-Aurdal hadde det høyeste legemeldte sykefraværet av kommunene i Innlandet med 6,5 prosent. Hamar nå et legemeldt sykefravær på 4,1 prosent, Lillehammer 4,5 prosent, Kongsvinger 4,9 prosent, mens Gjøvik og Elverum begge har et sykefravær på 5,3 prosent i 3. kvartal.