– Dette er en gledens dag! Her har regjeringen vært lydhøre når vi har påpekt vår tolkning av kompliserte kommunenøkler. Innlandet fylkeskommune har dyktige ansatte som har jobbet med dette over tid og som har gjort at vi politikere også har kunnet være tydelig å vårt budskap. Det er med glede jeg nå konstaterer at våre fagfolk sine gode vurderinger også har ført til gjennomslag på budsjettet. Sammen med seieren om full statlig kostnadsdekning for Tretten bru så kan vi konstatere at vi har ei regjering som lytter til våre innspill, sier fylkesordfører Thomas Breen i en pressemelding.

Penger til Tretten bru

Regjeringen foreslår et ekstraordinært tilskudd til Innlandet fylkeskommune på 101,5 mill. kroner i 2024 for å dekke fylkeskommunens merutgifter i perioden 2022-2024 som følge av at Tretten bru kollapset i august 2022.

Forslaget omfatter ikke utgifter til bygging av ny bru, men regjeringen legger opp til å dekke fremtidige utgifter til ny permanent bru samt eventuelt gjenstående merutgifter i fremtidige statsbudsjetter.

Påpekte feil i inntektssysemet

Innlandet fylkeskommune har i lengre tid vært i dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om endringene i det nye inntektssystemet for fylkeskommunene, som gjelder fra statsbudsjettet for 2024. Fylkeskommunen har påpekt mulige feil i beregningene til KDD, og dette har departementet nå sagt seg enig i.

I kommuneproposisjonen legger KDD opp til at de fylkeskommunene som har fått for lite i rammetilskudd i 2024 som følge av feil, kompenseres med skjønnsmidler i 2024. Inntektssystemet blir samtidig korrigert for framtidige år. For Innlandet fylkeskommune betyr det en kompensasjon på 43 millioner kroner for 2024.

Effekten av det nye inntektssystemet var egentlig satt til 29 millioner kroner i økt rammetilskudd, men blir nå oppjustert til 93 millioner kroner.