Regjeringsforhandlinger og økt lønnsomhet for matprodusentene