5,5 millioner ekstra kulturkroner til tiltak i Innlandet