Forslaget til navn ble sendt ut på høring i juni. Det kom inn fire høringsforslag, og alle støtter de framlagte forslagene, som er:

  • Innlandet – Sisdajve

  • Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  • Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

Bakgrunnen for saken er at Innlandet fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: en overordnet avtale og en egen avtale om kulturminnevern.

– Innlandet er et samisk fylke. Samene er urfolket vårt. Gjennom avtalen med Sametinget har fylkeskommunen forpliktet seg til å fremme samisk språk, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap) under fylkesutvalget sitt møte denne uken.

Under møtet var Truls Gihlemoen (FrP) negativ til eget sørsamisk navn. For fylkeskommunen vil sørsamisk navn ha både praktiske og økonomiske konsekvenser, med skilting av fylkeshus, logo, skilting av veger og digitale maler.

– Dette er bortkastet bruk av skattebetalernes penger, sa Gihlemoen og varslet samtidig at han trolig vil si mer om dette når fylkestinget skal behandle saken.

13 av 15 i fylkesutvalget var dermed positive til forslaget, og vedtok å sende saken videre til fylkestinget, som gjør det endelig vedtaket fra fylkets side.

Der skal saken opp til debatt i midten av desember.

Deretter må fylkeskommunen sende en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet. Regjeringen må deretter fremme forslag til Stortinget om endring av navn.

Dersom fylkestinget vedtar å sende søknad til departementet etter behandlingen i midten av desember, kan man forvente at Sisdajven fylhketjïelte kan presenteres som samisk navn på Innlandet fylkeskommune i løpet av 2025.