Utvalg vil fjerne moskusen fra Dovrefjell av hensyn til reinen