NVE: Mye nedbør og snøsmelting kan gi flom på Østlandet

foto