Tine-konkurrenter kan miste distribusjonstilskuddet