Tine-konkurrenter kan miste distribusjonstilskuddet

foto