Svært godt samarbeid rundt flyktningene i Lesja og Dovre