Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Innlandet fylkeskommune.

I tillegg til generelle spørsmål om livskvalitet, trivsel og helse, vil det bli stilt noen spørsmål om hvordan det er å være skeiv i Innlandet.

Dette er nytt fra tidligere folkehelseundersøkelser som er gjort i Hedmark og Oppland.

Informasjonen som blir samlet inn gjennom undersøkelsen, skal hjelpe fylkeskommunen og kommunene med å gi bedre tjenester til innbyggerne. Derfor er det viktig at så mange som mulig svarer.

Undersøkelsen sendes ut onsdag 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker.

Et representativt utvalg blir invitert til å svare, til sammen 80 000 personer. Deltakerne trekkes tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer over 18 år som har bostedsadresse i Innlandet kan få invitasjon, som blir sendt på e-post eller SMS.

Alle som svarer på undersøkelsen, er med i trekningen av gavekort. Ti tilfeldige vinnere får gavekort på 2 500 kroner.