Gunhild vil at samtiden skal møte kulturarven gjennom kunst