Slik kan det se ut etter en viltpåkjørsel - nå starter høysesongen