Storkontroll av tunge kjøretøy - én fører ble anmeldt