Kommuneplanen har vært ute til første offentlige høring, og det er kommet en rekke innsigelser. Dette gjelder blant annet for to foreslåtte boligområder, ved Hjelle seter på Dovrefjell og i Bergsgrende på Dovre, der Fylkesmannen hadde innsigelser. Kommuneplanlegger Bernhard Svendsgard fortalte at de derfor hadde fjernet disse, før andre gangs høring. Dette reagerte flere av kommunestyremedlemmene på.

- Jeg synes vi burde ta en kamp med Fylkesmannen om disse boligområdene, for jeg tror både Bergsgrende og Hjelleseter er attraktive områder for tilflyttere, sa Frode Stordal (Sp).

Fred Arne Hessen sa seg enig.

- Vi må velge våre kamper, og denne synes jeg vi skal ta, sa han.

Hessen og Stordal fikk med seg Guri Ruste (Dovrelista) på å fremme et forslag om å beholde også disse to områdene i kommuneplanen. Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer.