Kommunestyrene i Lesja og Dovre ga i går et enstemmig ja til å gå i gang med arbeidet med ny base for mannskapene på Dombås.

Det første felles kommunestyremøtet for Lesja og Dovre ga oppløftende resultater for brannmannskapene. Det var stor enighet blant representantene på talerstolen om viktigheten ved å satse på dette området. Leiekontrakten på den nåværende brannstasjonen går ut ved nyttår, og spørsmålet er om det skal leies, kjøpes eller bygges ny stasjon. Signalene gikk på at poltikerne i de to kommunene ønsker å bygge ny stasjon, men vedtok at eksisterende bygg skulle vurderes før et nybygg blir vedtatt. 10 millioner kroner pluss moms skal det koste, og vedtaket fikk applaus fra både kommunestyremedlemmer og brannfolk til stede.

Bygge for framtida

- Lesja og Dovre brannvesen er mer enn et brannvesen. Det er et brann- og redningskorps. Kravene til brannvesenet er de samme her som andre steder, det må vi som arbeidsgivere ta innover oss. Jeg håper alle blir med på et løft, og slik at vi får en stasjon med fasiliteter og muligheter for kompetanseheving, sa første taler ut, Arild Visdal (Sp), kommunestyrerepresentant i Dovre.

Flere av representantene framheva at dette må bli et sted med samarbeid mellom flere forskjellige etater, og at man må bygge for framtida. Politikerne la også vekt på at brannvesenets arbeid blir stadig viktigere, og flere oppgaver blir lagt til denne etaten. Brannmannskapene er også ofte de første som kommer til et skadested.

Fantastisk møkkajobb

- Jeg er stolt over å være brannsjef for disse mannskapene. De har en møkkajobb, og de gjør en fantastisk jobb. Vi har fått kalkulert en minimumsløsning for nybygg, og et det skal ligge godt innenfor en kostnadsramme på 10 millioner. En brannstasjon er et spesialbygg, og skal vi oppnå det dere har nevnt her i kveld må vi tenke spesialløsninger. Da må vi starte byggingen fra bunnen. Uformelle tilbud som er innhentet viser at å bygge om eksisterende bygg vil bli dyrere, sa brannsjef Åge Tøndevoldshagen til de to kommunestyrene som var samlet i kulturhuset på Lesja.

Mange av brannmennene stasjonert på Dombås var tilstede på møtet. De er fornøyde med utfallet.

- Før møtet lurte vi på om politikerne var sitt ansvar bevisst som våre arbeidsgivere. Derfor var det veldig godt å kunne høre poltikernes innlegg. Nakkehårene reiste seg hos flere av oss. Det var godt å få ros og anerkjennelse. I tillegg ønsket de fleste å gå for et nybygg. Nå vet vi at vi har ansvarfulle politikere.Vi ønsker også å understreke viktigheten av at stasjonen på Lesjaskog ble tatt med i vedtaket. Dermed ligger det til rette for en betydelig oppgradering der også når arbeidet med mulighetsstudie for Lesjaskog er ferdig , sier Espen Rusten, en av brannmennene fra Dombås og medlem i gruppa som har utviklet mulighetsstudiet.