Et enstemming fylkesting vil kvitte seg med Hjerleid