Med ein utradisjonell snorklipp vart to nye utdanningstilbod i tradisjonshandverk opna

foto