- Skal vi ha dette bygget ferdig til Landsskytterstevnet neste år, er vi avhengig av at vi kommer i gang i september, sa ordfører Steinar Tronhus til sitt formannskap onsdag.

Prosjektrammen var på 8 millioner kroner. Etter kalkurleringer og anbud har har det vist seg å være for lite. Ny pris er 10,4 millioner kroner, pluss merverdiavgift. Lesja kommune har søkt fylket om støtte på 4 millioner kroner. Etter tildelingen fra fylket på tre millioner, mangler prosjektet  3,4 millioner kroner.

Omprioritering

Dermed måtte formannskapet i Lesja se på investeringsbudsjettet, for å se på hva de kunne omprioritere.

– Dette er et nøkternt bygg og det er viktig for oss å få det på plass, sa Tronhus.

I det nye tilbygget er det planlagt kontorer til bruk for Gudbrandsdalsmusea, møterom, lager og arkiv. Sistnevnte er en offentlig oppgave, og vi komme i en annen kostnadsklasse. Som en del av dette nybygget må også Nestandestugu flyttes.

- Hvis vi ikke får på plass dette bygget, vil vi kunne miste Gudbrandsdalsmuseas virksomhet her, sa Tronhus.

Utsetter friluftspark

Mange av prosjektene på årets investeringsbudsjett er satt i gang. Det er knyttet mest usikkerhet til ny brannstasjon på Dombås, byggingen av nytt sykehjem og friluftssparken i tilknytning til Vetlegrenda på Bjorli.

- Når det gjelder brannstasjonen skriver vi snart september. Det er ikke realistisk at vi kommer i gang der i år, sa Tronhus.

- Spaden kommer heller ikke i jorda når det gjelder friluftsparken på Bjorli, sa fungerende økonomisjef Håvard Gangsås.

Der mangler det noen punkter før Lesja kommune kommer til enighet med utbyggeren Bjorli utbyggingsselskap.

Formannskapets løsning ble å bruke de to millionene som i årets investeringsbudsjett er satt av til friluftsparken på Bjorli, og dekke det resterende fra næringsfondet. Kommunestyret skal behandle saken på sitt møte 4.september.

Lesja bygdamuseum består av 13 hus fra 1700- og 1800-tallet som viser byggeskikk og boforhold i Lesja. Dagens servicebygg er på 650 m2 og sto ferdig i 2000.