Dombås sanitetsklubb blir nå nedlagt, og en unik institusjon blir med det borte.

- Det er flere grunner til at vi har vedtatt nedleggelse. Helse, ork og alder, sier leder Mette Onsum Berg. Klubben som er et arbeidslag under Dovre Sanitetsforening har i dag en gjennomsnittsalder på 78 år.

- Klubben blir gitt mange oppgaver fra nasjonalt hold, og mange av disse oppgavene oppleves som for krevende. Dessuten har tidene forandret seg mye, det er ikke like stort behov for vårt arbeid i dag som tidligere, sier Mette.

- Hva med rekruttering? Er det ikke mulig å få med seg nye?

- Vi har ofte hatt vervekampanjer, men det virker som folk har det for travelt i dag. Det kan også være at det ikke er noe man ønsker å prioritere, sier Mette.