I løpet av årene 2005 til 2012 brukte en av tre som ble drept i trafikken i Gudbrandsdalen ikke bilbelte.

– Jeg forstår ikke folk som dropper bilbelte. Ingen hopper ned i et tomt svømmebasseng fra 10-meteren. Det er det samme som å kollidere uten bilbelte i 50 kilometer i timen, sier Turid Ottersen Hansen i Statens vegvesen, områdeleder for trafikant og kjøretøy i Oppland.

Den typiske ulykken der det skjer dødsfall uten bruk av bilbelte ser slikt: Menn mellom 18 og 30 år er overrepresentert, ulykkene skjer gjerne om natta, rus og høye hastigheter går igjen, i følge Trygg Trafikk.

Undersøkelser viser også at ungdom ofte dropper belte når de er sammen med andre ungdommer, og de dropper oftere belte når de kjører alene.

Beltekontroller

Statens vegvesen skal kontrollere om lag 22.500 biler for beltebruk i Gudbrandsdalen 2014. Vi jobber også målretta mot yngre bilførere. Det er viktig å gjennomføre beltekontroller på tider av døgnet hvor beitebruken er lavere. Det gjelder natt til lørdag og natt til søndag, sier Ottersen Hansen.

Nedgang til nå

Samtidig melder Trygg Trafikk at 34 personer mistet livet i trafikken hittil i år, noe som er på nivå med fjoråret.

- I fjor økte ulykkene voldsomt utover året. Det må vi unngå i år, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Både i 2014 og 2013 omkom 34 personer i veitrafikkulykker i 1. kvartal. Det er et forholdsvis lavt tall, og ligger for eksempel under statistikken fra 2012. Det året døde 145 personer på veiene. Vi må tilbake til 1950 for å finne færre trafikkdrepte.

Ingen i Oppland

- Hvis denne utviklingen fortsetter, blir det få dødsulykker i 2014. Men skal vi oppleve stadig nedgang i ulykkene, krever det at stadig flere involverer seg i arbeidet med trafikksikkerhet, sier Johansen.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i mars 2014 er åtte. Ingen av disse omkom i Oppland. I samme måned i 2013 ble 13 mennesker drept i trafikken, en av disse i Oppland. I gjennomsnitt de foregående fem år er 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned. Tallene i mars 2014 fordeler seg på fire bilførere, to bilpassasjerer og to fotgjengere. Av de til sammen seks omkomne i bil, ble fire drept i kollisjon med annet kjøretøy og to i eneulykker. Fire av de drepte var over 65 år og fire var i aldersgruppen 20 - 36 år. Av de åtte omkomne var fire menn og fire kvinner.