I vårt område er barn og unge så heldige at de alle har en mulighet til å melde seg på kulturskolen. Kultur er et uttalt satsingsområde, og begge kulturskolene har et bredt tilbud. Problemet i Lesja og Dovre er bare det at antallet på venteliste er større enn antallet elever som får plass. Dette er helt klart frustrerende både for elver, foreldre og en kulturskolerektor som skal prøve å legge til rette for flest mulig.

Inger Synnøve Killi har helt rett når hun sier at kulturskolen er forebyggende. Gjennom kulturskolen, akkurat som gjennom idrettslagene, kan barn og unge utfolde seg i sine interessefelt på fritiden. Her har de voksne personer som hjelper dem framover, og de får være sammen med andre som deler deres interesse. I tillegg er kulturskolene et flott tiltak for de som har andre interesser enn fotball, håndball og ski.

Når barn må stå i flere år på venteliste for å få sjansen til å holde på med sin ønskede aktivitet, virker dette demotiverende på både foreldre og barn. Når interessen er så stor som den er i blant annet Lesja og Dovre, bør politikerne kjenne sin besøkelsestid. Så lenge kultur er et uttalt satsingsområde i kommunene, bør dette også gjenspeiles i budsjett og politiske vedtak. De fleste er vel interesserte i at de unge skal ha noe lysbetont å fylle fritiden med, i stedet for at de blir rekende gatelangs fordi de faller utenom alle tilbud.