Det var ansatte ved Lesja og Dovre lensmannskontor som tilfeldigvis oppdaget pipebrannen i ett av nabohusene. Politi og brannmannskap var raskt på stedet, og fikk slukket branntilløpet raskt.

Det er tre leiligheter i huset, og det var fire personer i huset da pipebrannen brøt ut. En person fikk legesjekk etter innhalering av røyk.

– Dette var udramatisk. Det var ikke høy temperatur i pipa, sier innsatsleder og feier Knut A. Berget.

Han rensket opp i pipen etter brannen.