Opplandstrafikk har flere fjellruter i løpet av sommersesongen, og siste tilskuddet i tilbudet er fra Dombås til Hjerkinn.

Bussruta er en bestillingsrute, som har kommet på plass etter initiativ fra bedriftsnettverket på Dovrefjell. Sammen med Nasjonalparkriket Reiseliv AS fikk reiselivet satt i gang en dialog med Opplandstrafikk, og samarbeidsprosjektet var et faktum.

To daglige avganger

Fra den 18. juni blir det to daglige avganger fra Dombås til Kongsvold Fjellstue. Fra slutten av august til september blir det helgeavganger. Det er Dovre Taxi som står for transporten. Plass må bestilles senest et par timer før avgang, og rutene er koordinert slik at reisende rekker skyttelbuss nummer to for dagen som går inn til Snøheim fra Hjerkinn.

Markedsrådgiver i Opplandstrafikk, Stine Fredriksen, forteller at intensjonsavtalen mellom bedriftsnettverket og reiselivet er på tre år, med evaluering hvert år.

– Vi har bestillingsrute fordi det vil være spredt behov, og blir det ingen bestilling, blir det heller ingen kostnad, sier Fredriksen.

Dekker to tredjedeler

Opplandstrafikk dekker en tredjedel av kostnaden, bedriftsnettverket en tredjedel, og kundene betaler selv siste tredjedel. I tillegg tar Opplandstrafikk den økonomiske risikoen. Selskapet har hatt bestillingsruter og fjellruter i mange år, men nytt av året er at fjellrutene er samlet i en egen brosjyre. Ruta til Hjerkinn rakk ikke å bli med før denne gikk i trykken, men Fredriksen forteller at det blir opplyst om ruten på nettsiden til Opplandstrafikk.

– Reiselivet er den viktigste og beste markedsføringen av tilbudet, forklarer Fredriksen.

NSB har flere daglige avganger tur/retur Hjerkinn, men fra Dombås går første toget etter nattoget klokken 12.

Samarbeid

Stein Pedersen på Furuhaugli Turisthytter, som er en av bedriftene i Dovrefjellnettverket, forklarer at fjellruta er et av målene fra VINK-prosjektet. Prosjektet er over, men resultatet ble bedriftsnettverket som jobber sammen for å få til ulike ting.

– Vi så at det var tilsvarende ruter andre steder, for eksempel på Høvringen. Der er det en tilførselsrute, det er ikke hovedpoenget hos oss. Vi ville linke sammen aktivitetene på Hjerkinn og Snøheimbussen med Dombås, forklarer Pedersen.

Opplandstrafikk har også bussrute tur-retur Dombås-Bjorli om sommeren, som er en annen fjellrute  i samarbeid med Lesja bilruter.