Det startet med et Facebook-innlegg av en som bodde på Dombås i 70-årene da han gikk på gymnaset. Han forteller at de dengang brukte Dombåshaugen både i gymtimene og i fritiden. Forrige uke tok han seg tur dit opp, og ble forskrekket over hvor gjengrodd det hadde blitt og hvor mye søppel som fløt overalt. Han uttrykte sitt hjertesukk på Facebook, og fikk enorm respons på innlegget.

Dugnad

Randi Brennhaug som er oppvokst ved Dombåshaugen hev seg på og mente at det bare var en ting å gjøre, å be inn til dugnad og ta et tak sammen. Tirsdag kveld møtte det opp flere som hadde brettet opp ermene for å ta i et tak, og de som ikke var i form til det kom med kaffe og biteti til dugnadsgjengen. Både motorsag, ryddesag, håndsag, river og spader var på plass. Arne Stigen hadde også med seg bilhenger til å kjøre bort skrot med.

Solveig Thoresen Løkken (8) var yngste deltager i dugnadsgjengen. Hun er nærmeste nabo til Dombåshaugen og bruker området til å lufte familiens hunder i.

Ingen tar ansvar

Tidligere var det Dombås Vel som holdt orden på Dombåshaugen, men nå ser det ut som at ikke noen tar ansvar. Skatebana som ligger på den gamle håndballbana er ødelagt og farlig, sceneanlegget har begynt å råtne, og søppelkassa som en gang stod der har selv blitt en del av søppelet.

– Jeg håper det blir ryddet opp slik at det blir en fin tursti her igjen. Det er mange turister som vil ha frisk luft som kan henvises hit, sier Brennhaug.

Hun nevner at det er kultursti helt ned til Jora, og forteller at infotavlene ved stien snart er borte, og at det er nedgrodd og stygt. Utescenen mener hun har tjent sin misjon, og mener at om en skal ha konserter, har en mange alternativer å velge mellom som Minneparken, kirkene, fotbalhallen blant flere andre. Hun synes også at området ved flaggstanga til kirka også skulle vært ryddet, der det også ligger søppel og slenger.

– Det er ikke rart at turistene synes dette synet er skrøpelig, sier hun.

Både hun og Arne Stigen har pyntet opp i sentrum tidligere på eget initiativ, blant annet i Minneparken der kommunen kjøpte inn selvvanningspotter som de to gjorde resten av arbeidet.

Håp om Grønn gruppe

Nå håper Brennhaug at det blir dannet en grønn gruppe på Dombås der mange vil melde seg på og gjøre en innsats for trivselen i nærområdet. Kanskje kan noen ta initiativ til å danne en slik gruppe, mener hun.

Søppelkassa har selv blitt søppel.