Dombås IL produserte snø og lagret det under et flisdekke i fjor. Før første november var det cirka 2 kilometer med skiløyper klare på Dombås, og både nasjonale klubber og landslag tok turen for å trene. De tilreisende idrettsutøverne ga gode kroner i kassa for lokalt næringsliv. I år satser idrettslaget større, med godt og vel dobbelt så mye snø i lageret.

Spleiselag

Produksjonen i fjor var et spleiselag mellom Dovre kommune, Oppland Fylkeskommune, lokalt næringsliv og dugnadsinnsats fra idrettslaget. Prislappen da kom på 270 000 kroner.

Selv om snølageret er doblet i år, er ikke prislappen så mye høyere, 300 000 kroner. Dombås IL har søkt, og fått tilsagn, Dovre kommune og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal om

100 000 kroner til sammen. I tillegg blir det søkt fra Oppland Fylkeskommune om 100 000 kroner i støtte. Målet er å sikre skiføre på Dombås skiarena i slutten av oktober 2016.

Gjenbruk av masse

Stian Brenden Maskinservice AS har stått for produksjonen av «kjøleskapet». Entreprenørbedriften fra Dovreskogen har gjort arbeidet gratis, mot at de har fått benytte massen etter utgravingen.

Massen har blitt brukt til å legge en ny sløyfe til rulleskibanen på stadion. I tillegg har firmaet benyttet massen til å drenere og heve grøftene langs E136, et trafikksikringstiltak for å begrense skader noe ved eventuelle utforkjøringer. Daglig leder i entreprenørfirmaet, Stian Brenden, forteller at massen også skal benyttes til blant annet utbygginga av hyttefeltet i Kjørrhovda.

Massen fra snølageret blir blant annet brukt til å heve grøftene langs E136 i Lesja.