Jordbruket har forhandlet med staten siden tirsdag 9.mai, men den 16. mai brøt de forhandlingene med staten. Dagen før årets jordbruksforhandlinger starta, vedtok Stortinget en ny landbrukspolitikk med hovedmål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Et annet mål var å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper.

- Regjeringa svarte med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viste ikke en vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, og da var det ikke mulig å bli enige om en jordbruksavtale, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, på deres nettside.

Leder i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust, forteller at hun har fått inntrykk fra øvre hold om at det ikke var stor forhandlingsvilje fra staten. Markeringene har alt startet med plakater flere steder, men søndag blir det traktorkolonne for den som vil, og oppstilling ved E6. Det skjer på parkeringsplassen mot rundkjøringen på Sentralplassen på Dombås, og hos Tommy ENersgård på Dovre. Men Vigerust forteller at de ikke vil være til noe stort hinder for trafikken.

– Det blir stille aksjon i hele Nord-Gudbrandsdalen. Målet er ikke å lage kø langs E6, men å vise oss frem, sier hun.

Gårdbrukere er på denne tiden travelt opptatt med våronna, men Vigerust håper mange tar turen, også de som ikke er bønder selv.

– Tross alt vil vi ha god stemning, sier hun.

Til hovedstaden tirsdag

Tirsdag blir det satt opp buss fra Lesjaskog til Oslo i regi av Oppland Bondelag. Da samles bønder fra hele landet til demonstrasjon.