Årets tiendeklassinger med bedre karakterer enn noen gang