23 søkere til fire ulike stillinger i Lesja kommune