I oktober ble politiet i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen slått sammen til ett vaktdistrikt

foto