Ivar (38) og faren hogger skog i bratt terreng i Lesja