Skal behandle 20 søknader om korona-midler - Se hvem som har søkt