- Ein må ha toleranse for at det kan variere

foto