Martin (17) diggar Lesjaskog og tradisjonshandverk