- Ein blir ikkje proff utan å ha vore med på TINEs fotballskule