Gudbrandsdalen må med i Nasjonal transportplan: - Vi er ein av landets viktigaste transportkorridorar

foto