Flere passasjerer må til for å unngå rutekutt: – Bruk bussen nå

foto