Dombås vidaregåande ligg an til å bli klimameistere