Her legges det ny asfalt fra og med neste uke

foto