Seks har søkt på læreplass som helsefagarbeider i Dovre